maanantai 1. kesäkuuta 2009

Kesäkuu

Uskomattomat tuomiot

Bernard Madoffille 150 vuoden tuomio pyramidihuijauksesta

Pitäisikö meidän tässäkin apinoida jenkkejä? Pahin pyramidihuijaus mihinkä olen täällä itse törmännyt ovat poliittisen vaalit. Voiton mahdollisuutta ei valitsijalla ole mutta hän on se, joka kuitenkin laskut maksaa. Pelin kaikissa mahdollisissa lopputuloksissa.

Olisiko mahdollista kriminalisoida poliittinen korruptio? Varmaan olisi, mutta tokkopa nykyrakenteen puitteissa? Mutta jos olisi, ehdottaisin sellaista oikeudenkäyttöä, joka on jenkeissä käytössä.

Käytännössä; Äijä boseen, ovi lukkoon, avain mereen. Sopii kaikille yli 70 v.Tulee muuten täällä liian kalliiksi.

Loppuisivat perusteettumat vaalilupaukset samalla.

PS.

Eilisen jälkeen olen joutunut toteamaan, että Madoffin-suuruinen rangaistus voisi hillitä myös velkaantumiskehitystämme. Ehdotan rangaistusta ilman ikärajaa myöhemmin poliittiseen korruptioon syyllistyneille. Matti, Mauri ja Jyrki ovat korkealla syytettävien listallani.

http://www.uusisuomi.fi/raha/64747-%E2%80%9Dsuomen-kannattaa-velkaantua-enemman%E2%80%9D-%E2%80%93-tassa-peruste
Share

Läpinäkyvä puolue- ja vaalirahoitus

Tilaisuus tekee varkaan. Aina.

Kuten viimeinen vuosi on kaikille meille osoittanut; tilaisuus tekee varkaan. Aina. Puolueitten ja kansanedustajien moraali on täsmälleen yhtä tarkoitushakuinen kuin yksittäisten kansalaistenkin. YLE kertoo Tuija Braxin todenneen , että vaalirahoituksen muutoksen pitää olla voimassa jo seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Hänen mukaansa uuden lain lähtökohtana on, että vaalirahoituksen julkistamisen velvoitteesta tulee laajempi kuin kampanjakatossa on. Uusi laki koskisi puolueiden kampanjarahoituksen lisäksi myös puolueiden rahoitusta ja puolueita lähellä olevien tahojen rahoittamista. Lisäksi lakiin kirjataan sanktiot ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta.

Tuija Braxille ja Lauri Tarastille terveisiä. Tarkastakaan ensin, missä määrin nykyisen työryhmän miehitys vastaa puolueettoman asiantuntemuksen vaatimista. Puolueitten edustajat eivät ole omassa asiassaan puolueettomia. Eivät voi olla, vaikka kuvittelisivat olevansa Jumalasta seuraavia. Heitä työryhmä voi kyllä käyttää asiantuntijoina. Mutta jos he muodostavat työryhmän pääosan, lopputulos on tiedossa jo etukäteen.

Se on sama kuin viimekesäinen tilapäisratkaisu, joka ei puuttunut perusongelmaan millään tavalla. Tai samanlainen kuin Eduskunnan hyväksymä vaalirahalaki, joka käytännössä vain ja ainoastaan sementoi nykyisten eduskuntapuolueiden kartellin, monopolin kansalaisten vahingoksi. Koska sen jälkeen ei uusia sisään pääse.

Toimivan mallin pohja on jo olemassa

On hyvä, että yhdestä demokratian toimivuuden edellytyksestä, rahoituksesta puhutaan. On korkea aika. Nykyisen järjestelmän jatkaminen näivettää demokratian varmasti. Uutta rakennetta ja asennetta tarvitaan. Ja yhtä vähän kuin sodasta päättämisen voisi jättää sotilaitten ratkaistavaksi, yhtä vähän puolue- ja vaalirahoituksesta päättämisen voi jättää poliitikkojen ja puolueitten ratkaistavaksi.

Kansalaiset tekevät strategiset valinnat

Ja niin meidän pitääkin. Sitä emme voi kellekään muulle delegoida. Tämän vuoksi lainsäädännön muuttaminen on aloitettava yhtä pykälää ”korkeammalta”, kansanedustajan ja puolueen eduskuntaryhmän/puolueen suhteesta Eduskunnassa.

Puoluekuriin ei voi vedota

Lakeja on muutettava siten, että kansanedustajalla on perustuslain mukaan täysin vapaa mandaatti. Kansanedustaja on velvoitettu noudattamaan toiminnassaan vain oikeutta, totuutta ja perustuslakia, ei esimerkiksi puolueensa tai ryhmänsä päätöksiä. Mahdolliset tästä huolimatta tehtävät ryhmäpäätökset eivät sido kansanedustajaa. Mahdolliset puolueen tai ryhmän sanktiotoimet ovat laittomia ja sanktioitava rangaistaviksi.

Äänikynnys on poistettava

Viime vaaleissa lyhennyksiä SSP, SKP, IP, SKS, LIB, KA, KTP, STP, SIK ja YPV tunnuksia käyttäneet puolueet eivät edes yhtenä vaaliliittona olisi saaneet läpi ensimmäistäkään ehdokasta. Kyseessä ovat kaikki Eduskunnan ulkopuolella nyt olevat puolueet. Äänestyskynnyksen (3%) perusteena käytettävä puoluekentän pirstoutumisen vaikutus Eduskunnan toimivuuteen on kestämätön. Se ainoastaan sementoi nykyiset eduskuntapuolueet puoluekartelliksi. Samalla se estää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja politiikan muuttumista kansalaisten tarpeitten mukaan.

Lähtökohtia läpinäkyvälle demokratian rahoittamiselle

Koska vaalirahoitusta ei voi irrottaa muusta puoluerahoituksesta on ne käsiteltävä yhdessä. Ei erikseen.

Vaalirahoitus


 1. Jokainen ehdokas on kirjanpitovelvollinen
 2. Valitut ja varalla olevat ovat ilmoitusvelvollisia
 3. Tilit on tarkastettava ennen valinnan vahvistamista
 4. Ilmoitukset ovat julkisia
 5. Sanktio tahallisesta virheestä paikan menetys, tahattomasta sakkoa enintään X euroa

Puoluerahoitus

 1. Julkisen puoluetuen maksaminen lopetetaan
 2. Puoluerahoitus on annettava perustettavalle rahastolle
 3. Rahoitus on antajalleen verovähennyskelpoista
 4. Varat jaetaan rekisteröidylle puolueille vuosittain, eduskuntapaikkojen mukaisesti
 5. Puolue on kirjanpitovelvollinen
 6. Puolueen kirjanpito (tilit, tulos, tase ja toiminta) ilmoitettava
 7. Ilmoitukset ovat julkisia
 8. Muun ulkopuolisen rahoituksen vastaanottaminen on kielletty (normaaleja jäsenmaksuja lukuun ottamatta)
 9. Sanktio tahallisesta virheestä rekisteröinnin peruutus, tahattomasta sakkoa enintään X euroa

Puolueita lähellä olevia yhteisöjä, ”määriteltynä miten tahansa” koskevat samat säännöt kuin puolueita.

Lain valmistelu ja säätäminen

Sekä

 1. perustuslain muuttaminen täsmentämään kansanedustajan ja puolueen eduskuntaryhmän/puolueen suhteesta Eduskunnassa että
 2. puolue- ja vaalirahoituksen uusi lainsäädäntö on valmisteltava puolueista riippumattoman perustuslainsäädännön asiantuntijoiden toimesta. (Esimerkiksi, KKO:n ja KHO:n presidentit, keskeisimpien yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien ao. professorit – puolueita kuullaan asiantuntijoina)
 3. Näin aikaansaatu ehdotus käsitellään eduskunnassa normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä, kuitenkin siten, että ennen toista käsittelyä asiantuntijaryhmä antaa suurelle valiokunnalle lausunnon niistä muutoksista, joita puolueet ovat heidän ehdotukseensa tehneet.

Luottamus suomalaiseen demokratiaan on palautettavissa

Jollain tämäntapaisella valmistelulla ja lainsäädännön muuttamisella on mahdollista palauttaa kansalaisten edustajien luottamus ensin demokratiaan ja sitten puolueisiin. Pienemmät muutokset jättävät elämään ajatuksen korruptoituneesta puoluelaitoksesta osana politbyrokraattista hallintojärjestelmää. Jota sitten taas muutaman vuoden jälkeen joudutaan muuttamaan, kun puolueet jälleen ovat ryvettäneet muutokset käyttämällä kaikissa järjestelmissä joka tapauksessa olevia "porsaanreikiä".
Share

Osaatko olla luova, tässä ja nyt?

Oletko luova? Innovoiva? Visionääri? Luovuushan on vanhojen tuttujen asioiden yhdistelemistä siten, että ratkaisu, lopputulos on uusi.

Korruptio maksaa Italialle yli 60 miljardia euroa

”Julkisen sektorin korruptio maksaa Italialle yli 60 miljardia euroa vuodessa ja estää myös tehokkaasti maan taloudellista kehitystä, laskevat Italian syyttäjäviranomaiset.

Syyttäjäviraston vuosittaisen raportin esitelleen Furio Pasqualuccin mukaan korruptiosta on varsinkin nykyisinä talouden vaikeina aikoina tavallistakin vaikeampia seurauksia Italian taloudelliselle kehitykselle.”

Suomessa on törkykallista

”Suomen kuluttajahinnat ovat yhä euromaiden korkeimmat. Kaikista teollisuusmaista kalliimpia olivat huhtikuussa vain Tanska, Sveitsi ja Norja, ilmenee OECD:n vertailusta.

Suomen kuluttajahintojen ero suuriin EU:n jäsenmaihin oli OECD:n vertailun mukaan merkittävä. Hinnat olivat 17 prosenttia korkeammat kuin Ranskassa ja 22 prosenttia korkeammat kuin Saksassa. Britannian hintataso ylittyi peräti 46 prosentilla.

Kallein teollisuusmaa ja myös maailman kallein maa oli Tanska, jonka kuluttajahinnat olivat keskimäärin 14 prosenttia korkeammat kuin Suomessa.”

Maan Tapa

”Media uutisoi ministeri Sirkka-Liisa Anttilan lukitsevan laadituttamansa selvityksen ministeriön kassakaappiin viime viikolla. Selvitys koski sitä millä tavalla toteutuneet hinnannousut ovat jakautuneet tuottajan, teollisuuden, kaupan ja kuluttajan kesken. Eli millä tavalla kolme ensimmäistä ovat potin jakaneet.

Kun kyseessä on kolmen ämmän ministeriö, sinne se sitten jäisikin. Päivän kestänyt keskustelu lopahti Anttilan vakuutteluihin eduskunnassa, ettei hän ole sellaista selvitystä edes laadituttanut. Jos haluat silloin kirjoittamaani artikkeliin tutustua, ole hyvä: S-ryhmä, Raisio, Atria ja viljelijä veivät ruoan hinnannousun?

Tänään YLE uutisoi ruoan kuluttajahinnan nousseen lähes viidenneksen vuoden 2005 lähtien. Viime vuoden lopulla vuosinousu oli 10 %. Hurraa! Hurraa! Hurraa! Taas saatiin Euroopan mestaruus. Porilaisten marssi soimaan.

Saman uutisen mukaan erityisesti kaupan neuvotteluasema hinnanmäärityksessä on entisestään korostunut. Uutisessa viitataan S-ryhmän ja K-ryhmän monopolistiseen roolin maamme päivittäistavarakaupassa. Ja kun S-ryhmä on - valtateitten risteysten taukopaikka - eli ABC- ketjunsa myötä kasvattanut markkinaosuuttaan mm. lähes 24/7 päivittäistavarakaupalla, katse kääntyy luonnostaan siihen suuntaan.

Jos Anttila ei ole selvitystä teettänyt, olisi korkea aika. Jos hän on sen piilottanut, olisi korkea aika esittää tulokset. Muuten on vaara, että julkisuudessa aletaan herkutella kepulaisten strategisen otteen siirtyvän asteittain maataloustuottajien etujärjestöstä päivittäistavarakaupan etujärjestöksi.

PS.

Ainakin täällä Heinolassa keskustan ulkopuolelle kaavoitetussa Vuohkalliossa, paikallisessa ABC-paratiisissa hyvässä seurassa ovat Kehittyvien Maakuntien hyvät kumppanit Kakkosen Robin Hood ja Suomi Soffa. Maskun siirtyminen viivästynee globaalin talouskehityksen vuoksi?”

Meidän 15 miljardin puoluetuki

15 miljardia puoluetukeen v. 2009

Meillä ei ole lääkäripulaa. Meillä ei ole vielä rahapulaa. Mutta kun pörssiä seurailee, kohta on. Ja meillä on huutava pula vastuullisista kansan edustajista.

Granpa Igor kommentoi juttuani Keisarin vaatteista lähettämällä linkin A-talkista 26. helmikuuta. Aiheena Suomen lääkäripula. Yritin juuri silloin, eilisen MOT:n innoittamana, selvittää puolueiden suojatyöpaikoiksi ja lähinnä aluepoliittisilla kriteereillä (!) rakentamiensa ja nykyisin pyörittämiensä ns. kylpylöitten määrää.

MOTn ohjelmasta jäi kuva, että verorahojamme heitetään poliitikkojen keksimin aluepoliittisin kriteerein, omalle porukalle rakentamiensa suojatyöpaikkojen pyörittämiseen. Ja on jaettu jo vuosia. Jopa kymmeniä vuosia. Irvokkuutta lisäsi ohjelmassa lainaus, ilmeisesti Kankaanpään kuntoutuskeskuksen historiikista, jossa puututtiin huoleen ”puolueille allokoitujen rahojen” käyttämättä jättämisestä. Siis siihen ettei Kepu vielä ollut ottanut rahoja käyttöönsä, vaikka demarit ja RKP jo omillaan rakentelivat.

Ehkä rumin mielikuva syntyi tilanteesta jossa, Jyrki Kataisen kotipaikan, Siilinjärven Kunnonpaikan johtajaksi otetaan pois siirtyneen (eläkkeelle?) äidin tilalle tytär. Kummankin sukunimenä Huuhtanen. Mies ja isä on muistaakseni entinen Kepun kansanedustaja, sos.- ja terveysministeri ja joka tapauksessa Kelan, eli suurimman rahoittajan, pääjohtaja.

Antakaa anteeksi pahat ajatukseni, mutta jos tässä ei ole kysymys nepotismista…. Mielleyhtymä on samansuuntainen, joka aikoinaan syntyi kun kansanedustajat jättivät ilmoittamatta Kehittyvien Maakuntien Suomelta saamansa vaalituen. Kysymyshän oli lahjomiksi miellettyjen rahojen lainvastaisesta pimittämisestä ja valehtelusta.

Ei muuten nopeasti selvinnyt puoluesidonnaisten kylpylöitten määrä. Siuntio, Kunnonpaikka ja Kankaanpään kuntoutuskeskus paljastuivat helposti. Mutta kyllähän puolueet osaavat suojatyöpaikkansa piilottaa.

Erilaisilta sivuilta kerättynä Suomessa on kylpylöitä yli sata. Heitän päästäni, että niin sanotusti ”puolueita lähellä olevia” on vähintään 10. Kaikki ovat nämä vuodet pyörineet valtion varoilla. Joko Kelasta tai RAY:stä ja mahdollisesti enintään 20% muualta. Tuo loppu todennäköisesti EU:lta, lähialueen kunnilta, muilta julkisilta työnantajilta tai esimerkiksi hoitolaitoksen aatesuuntaa lähellä olevien sosiaalisten, valtiorahoitettujen järjestöjen maksuista.

Jokainen laskekoon tykönään kuinka paljon maksamiamme yhteiskunnan rahoja esimerkiksi Kela, Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus, Suomen Hippos jne. panee poliitikkojensa hyvinvointiin? Eduskunnasta itsestään nyt puhumattakaan. Kaikissa johtopaikoilla istuvat ja päätöksiä tekevät puoluepoliittisin kriteerein valitut puolue-eliittimme jäsenet.

Tuosta GranpaIgorin lähettämästä A-talkista. On mielenkiintoista, millä tavalla kuntapoliitikkojen vastuuttomuus aikaansaa ideologisen vastakkaisasettelun julkisen ja yksityisen palvelun osalta. Pannaan henkilöt, jotka eivät millään tavalla ole vastuussa, tappelemaan keskenään. Sipoon terveyskeskuksen johtaja summasi hyvin mistä on kysymys. Julkinen terveydenhoito on toteutettavissa kuntien toimesta halvemmalla kuin saman toteuttaminen yksityisten toimijoiden toimesta. Ja tämä taistelu tulee sen kun kiihtymään, kun pörssit jatkavat sukeltamistaan.

Eli ongelmamme Suomessa on luokattoman huono poliittinen johto ja päätöksentekojärjestelmä.

PS. 

Ennen kuin muuta todistetaan, otsikkoni on suuruusluokaltaan oikea.

Jos tähän asti jaksoit lukea:

LUOVUUDEN PAIKKA ON TÄSSÄ JA NYT
Kaksi median uutista, muistaakseni molemmat Uudesta Suomesta ja kaksi aiempaa artikkeliani. Yritä olla luova. Innovoiva. Visionääri.

Mitä ne kertovat meistä suomalaisista ja meidän järjestelmästämme? Nykyhetken poliittista tilannetta vasten peilaten.
Share

Kataja, Kauppinen ja lahjusrahat

Nyt kun Kuntien Eläkevakuutuksen eli Kevan vyyhti vähitellen alkaa aueta herää kysymys vastaavan yksityiskohtaisen tarkastelun tarpeellisuudesta myös muissa eläkevakuutusyhtiöissä. Niitähän tässä maassa riittää. Itseäni eläkkeet ovat aina kiinnostaneet yhtä paljon kuin verotus. Eli eivät lainkaan. Omaksi vahingokseni toki.

Ilmarinen, Varma, Etera, Mela, Tapiola, Veritas, Fennia ja totta kai myös Kela. Eikä varmaan sovi unohtaa Eläketurvakeskustakaan? Porukka, joka sijoittajana käyttää Suomessa sellaista taloudellista valtaa, anteeksi taloudellista VALTAA, johon tuskin mikään muu toimija, valtiota lukuun, ottamatta pystyy. Porukka, joka toimii pitkälti samalla tavalla kuin Kepu. ”Ulkopuoliset” eli työeläkkeisiin vihkiytymättömät pyritään pitämään ulkopuolella ja tietämättöminä, jotta oma valta säilyisi mahdollisimman pitkään.

Mutta eihän minun tästä pitänyt kirjoittaa.

Minua kun hämmästytti Kevan hallituksen puheenjohtajan kirkasotsainen mielipide, jota voi verrata vain pääministerimme vastaaviin. ”Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja (kok.) torjuu syytökset Kevan roolista vaalirahoituksen junailijana. Katajan mukaan Kevan tehtävänä ei ole antaa vinkkejä vaalirahoituksen saajista.” Näin sanoo mies, joka on saanut oman alaisensa, toimitusjohtaja Markku Kauppinen on ollut junailemassa rahaa keskustalaisille. Ja itselleen.

Valitan, Sampsa Kataja (kok.). Jos hallituksen puheenjohtaja katsoo, että hän ei ulkopuolisen silmissä joudu koplauksen kohteeksi saadessaan alaiseltaan toimitusjohtajalta suosituksen 5.000 euron vaalitukeen Kehittyvien Maakuntien Suomelta, pitää kysyä onko hallituksen puheenjohtaja tehtävänsä edellyttämän arvostelukykyvaatimuksen tasalla. Ehkä hallituksen puheenjohtajan olisi parasta menetellä samalla tavalla, kuin toimitusjohtajan odotetaan toimivan? Ilmoittaa itse erostaan. (Tosin kepuleita eivät politiikankaan moraali, eikä etiikkakaan ole ennenkään juurikaan häirinneet.)

Testamenttinasi voisit suositella, että yhtiö järjestäisi huoneistojen vuokraamista silmällä pitäen järjestelyn, jossa mahdollisia vuokraajia kohdeltaisi tasapuolisesti.
Share

Nostakaa Katainen kärryille

24.06.2009 - 07:16 | hakki | Politiikka, Poliittiset puolueet, Crises
”Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen kertoo Yle Uutisille, että kokoomus luottaa edelleen pääministeri Matti Vanhaseen. Katainen vakuuttaa, ettei ole kohu ole vaikuttanut hallitusyhteistyöhön. Sen sijaan kokoomuksen puheenjohtaja myöntää, ettei hän ole pysynyt ”aivan kärryillä” jupakasta, ja mistä ketäkin on syytetty.

Uskon, että pääministeri haluaa tehdä parhaansa, jotta kaikki kerrottu näkyisi oikeassa valossa, Katainen arvioi.”

Voisiko joku palauttaa Kataisen kärryille? Ilmeisesti hän on satuttanut päänsä niiltä tippuessaan. Sillä mistä ketäkin on syytetty, ei enää ole väliä. Taitaa - toivottavasti - käydä niin, että tällä kertaa kesän tulo ei puoluepolitikointia pelasta?

Ike lensi kuin leppäkeihäs vuosi sitten. Aivan samoin pitäisi tapahtua Vanhaselle. Olisi pitänyt jo kauan sitten. Ripustautuminen yhteistyöhön Vanhasen kanssa, suorastaan sataa ääniä populistien laariin 2011. Ja ne äänet ovat poissa kokiksilta, kepulta, demareilta ja vihreiltä ja vasureilta. Ja omaehtoisesti Vanhanen ei lähde.

Kataisen uskoon siitä, että ”pääministeri haluaa tehdä parhaansa, jotta kaikki kerrottu näkyisi oikeassa valossa” on helppo yhtyä. Sillä mitä Vanhanen kertoo taas ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Oikea valo kun pääministerin mielessä on aina ollut yhtä kirkas, kuin hänen ”muistinsa” on ollut lyhyt.
Share

Ajattele positiivisesti

Positiivisesti ajatellen meillä on 244 900 työtöntä. Realistisesti ajatellen meillä on 461 800 työtöntä. Valitse sitten siitä, mitä haluat mieluummin uskoa.

Itsensä pettäminen on paha tauti. Viimeksi teimme sitä suuressa määrin 1991, vielä jopa 1992. Ei uskottu, että maa on lamassa. Virheellisen tilannekuvan seurauksena päätökset eivät toimineet. Työttömyyshuipuksi tuli 777.000.

Asioitten kaunistelu silloin kun inhorealismia tarvittaisi, saattaa myös tällä kerralla muodostua tuhoisaksi sille päätöksenteolle, jota toivottavasti joku tekee. Jopa tänä kauniin kesäisenä päivänä. Eivät kai kaikki poliitikot ja virkamiehet voi olla muutaman kuukauden kesälomallaan samanaikaisesti? Vaikka taitaa pääministerillä ja valtionvarainministerillä olla mielestään tärkeämpää mietittävää? Valta kun rakoilee, kun uskottavuus on mennyt.

Tuo erotus (216 950 ihmistä) koostuu kolmesta erillisestä ryhmästä; lomautetuista (83 000 ihmistä), toimenpiteillä sijoitetuista (84 525 ihmistä) ja työttömyyseläkeläisistä (49 425 ihmistä).

Kun näissä asioissa inhorealisti olen haluan palauttaa mieliin, että

 • positiivisestikin laskien työttömyysasteemme on ylittänyt 10 prosentin rajan. Sitä ei valtionvarainministerin, ei työministerin, eikä pääministerin mukaan pitänyt tapahtua tänä vuonna vielä ollenkaan. Realistisesti arvioituna sen on nyt 20 %.
 • laskien 2500 euron keskipalkalla ja 25 % keskimääräisellä veroasteella valtiolta ja kunnilta jää saamatta noin 4 miljardia euroa verotuloja. Ja laskematta väittäisin, että työttömyyden aiheuttamat lisäkustannukset valtiolla ovat vähintään toinen mokoma. Yhteensä aukkoa noin 8 miljardia.
 • ellemme vielä ole lamassa, olemme siellä hyvin nopeasti kun tuotanto ja vienti ja valtiolle maksettavat yhteisöverotulotkin supistuvat nykyvauhdilla.
 • emme ole valtuuttaneet kansanedustajiamme tukemaan hallitusta, joka keskittyy pelkästään selviytymään lahjomasotkuistaan ja olemaan kesälomalla kun kansantalous jälleen romahtaa.
Enkä oikein jaksa uskoa, että edes me lauhkeat suomalaiset suostumme, vaajaan kahdenkymmenen vuoden väliajoin seuraamaan vierestä, kun poliitikot eivät tee mitään muuta kuin keräävät itselleen ja puolueelleen rahaa.
Share

Turpa kii Kepuli

Iltalehti uutisoi, että kepun Jarmo Korhosta kritisoineet kansanedustajat ovat saaneet vastaanottaa uhkailevia tekstiviestejä, joissa kehotetaan vaikenemaan.

"Viestin sisältö on: - Puoluekokous valitsee puoluesihteerin etkä sinä! Pitäkää turpanne kiinni ja tehkää työtä! Muista aina että jos Jarmo lähtee niin lähtee helevetin moni muu! Siihen loppuu koko keskustapuolue. Yle vahingoittaa meidät (kirjoitusvirhe viestissä) ja ansio on sinun."

Muutama päivä sitten Korhosen kaksoisveli (?) kunnostautui muistaakseni samantyyppisten viestien lähettäjän. Liekkö sama miekkonen liikkeellä? Mielenkiintoinen demokratiakäsitys eräillä.

Mutta niinpä taitaa olla koko puolueella. Turpa kii Vanhanen oli artikkelini otsikko jo elokuussa 2007.

Lopun ajan enteitä?
Share

Keva, Nova, Kepu ja Maan Tapa

Timo Kallin avaaman Kehittyvien Maakuntien Suomi-laatikon nimi on Pandoran Lipas. Siis se jonne sisälle jäi ainoastaan toivo. Ja nyt Kalli on ainakin raottanut lippaan kantta ja antanut toivolle tilaa. Tuskinpa Kallikaan ymmärsi, että Kokikset olivat jo valjastaneet Toivon™ vaalivankkureitaan vetämään?

Nopeasti ja päässä laskettuna tähän mennessä on Kalli paljastuksen seurauksen on päivänvaloon tullut reilusti yli miljoona euroa puolueiden mielestä likaista, tai ainakin harmaata puoluerahoitusta. (Ilman RKPtä) Siis sellaista, jonka olemassaoloa puolueet eivät aikaisemmin ole halunneet tuoda esille. Ja ovat aina aiemmin tehokkaasti vaientaneet alkaneen keskustelun. Koska niiden rahojen takana ovat mahdolliset kytkökset, sidokset, lupaukset, sopimukset. Ja näiden takana ikävä sana - Lahjus. Sana, josta puolueet eivät pidä.

Kuten jokainen politiikan rahoitusta seurannut on jo yli vuoden tiennyt, Kehittyvien Maakuntien Suomi oli puoluerahoituksen uusi pienyrittäjä, jonka julkistamisesta saamme kiittää Timo Kallia. Ja nyt alamme päästä oikeaan kokoluokkaan siinä, mitä siellä puolue- ja vaalirahoituksen pimeällä puolella saattaa olla. 20 miljoonan euron sijoitus kiinteistöön, joka ensin tietysti pitää rakentaa. Mahdollisesti alue jopa kaavoittaa, jotta tontti voidaan ostaa. Eli pelureina jo välvouhka - konsultti/kiinteistöjalostaja, sijoittaja jolta raha ei lopu (esimerkiksi Kuntien eläkevakuutus, Keva) ja kaavoittaja eli kunta jolla on kaavoitusmonopoli (esimerkiksi Rovaniemi). Ja jokainen meistä tietää ketkä viimekädessä päättävät. Valitsemamme ihmiset, joiden nimen perässä, suluissa on esimerkiksi kesk., sos.dem., kok., vas., rkp.

Ja olet ehkä miettinyt, mitä löytyy niitten ihmisten nimien perässä, suluissa toki, jotka istuvat Kevan hallituksessa? Valitse tästä kesk., sos.dem., kok., vas., rkp. Ja pidä mielessäsi, että esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöitä on myös muita. Ne sijoittavat varansa mm. rakennettaviin kiinteistöihin, jotka tarvitsevat tontteja, jotka tarvitsevat asemakaavoja, joita taas laativat kunnat.

Ilmarinen, Varma, Etera, Tapiola, Veritas, Fennia sama porukka päättää siellä niitten eläkerahojen sijoittamisesta, joiden pitäisi turvata meidän eläkkeiden maksu. Ja jokaisessa samat pikkukirjaimet nimien perässä. Pikkukirjaimet, jotka pelaavat meidän eläkerahoillamme. Tässä pienessä maassa, jossa on pieniä puolueita ja pieni sulle - mulle puolue-eliitti. Jos jokainen peluri tuntee toisensa.

Ja esimerkiksi näin pyörii sen hyvä veli verkon pieni piiri, joka meillä on Maan Tapa. Jossa korruptiota ei voida havaita, koska se on niin korruptoitunut, että sitä ei voi ulkopuolinen todeta.

PS.

Tästä välistä puuttuvat luonnollisesti rakennusliikkeet. Yksityiset ja ns. yleishyödylliset. Näissä yleishyödyllisissä päätöksiä tekevät yllätys, yllätys ihmiset, joilla on nimensä perässä pieniä kirjaimia. Ja rakennuttajat joista yleishyödyllisiä ovat ainakin VVO, YH ja Sato. Ja samanlaiset ihmiset päättävät myös esimerkiksi oppilaitosten, sairaaloitten, voimalaitosten, teitten, siltojen jne. jne. rakentamisesta. Ja kauppojen, kauppakeskusten, ostosparatiisien, tavaraparkkien rakennuttamisesta S-ryhmässä ja mahdollisesti jopa K-ryhmässä ja Tokmannissa?

PPS.

Ja vaikka meillä tämäntyyppiset asiat tuntuvat unohtuvan kesän aikana, voitte olla aivan varmoja, että netti muistaa. Ja turha on toimittajien lähdesuojaa lähteä kopeloimaan. Muuten sekin kaatuu syntisäkkiin.

PPPS.

Riemukasta juhannusta.
Share

Huonon talouden syy on huonosti toimiva demokratia

Hallitus hirttäytyi harmaaseen talouteen. Korruption Kultamaa. Meidän 15 miljardin puoluetuki. Heistä laman maksumies. Ne 220.000 euron nettisivut. Moraalia politiikkaan.Politiikasta puuttuu moraali. Kataisen konkurssijulistus. Ahneet osakkaat ja ammattijohto tappavat yritykset. Pelkällä palvelulla ei maamme elä. Nyt jo puolivälin krouvissa. Suomi elää metsästä. Vanhasen visiot. Rahalla EU-parlamenttiin. Katse eteen....PÄIN! Yhteiskunnalla on velvollisuus asettaa markkinataloudelle pelisäännöt. Kuntien palvelu ajetaan alas. Markkinataloudesta kartellitalouteen. Pitkänperjantain demokratiasta. Sitä saa mitä tilaa. Suomen systeemin epäkohdista.”

Edellä muutamia otsikoitani tältä keväältä. Ne kuvatkoon huoltani kehityksemme suunnasta. Ja kyvyttömyyttämme ja haluamme muuttaa sitä. Maaltamme puuttuu sekä visio tulevaisuudesta että johto sitä toteuttamaan.

Visiota ja johtajuutta kaivataan, etsitään, vaaditaan ihan kuin joskus 1920-1930 luvuilla. Olosuhteetkin ovat yllättävän samanlaiset. Usko demokratiaan on kansalaisilta ja kansanjoukoilta mennyt. Johto menettänyt uskottavuutensa, samoin puoluepolitikointi, poliitikot, jopa politiikka. Talous on romahtamassa. Työttömyys ja eriarvoisuus ovat kasvussa. Huoli omasta ja läheisten tulevaisuudesta konkretisoituu epävarmuuden lisääntyessä.

Mielestäni toimiva demokratia on paras visio mikä on toteutettavissa. Mutta uusia visioita ja uusia (Harhaan)Johtajia tulee lähivuosina tyrkylle, tungokseksi asti. Taatusti. Ja todennäköisesti me rotat taas seuraamme pillipiiparia. Valitettavasti.

Kuitenkin tarvitsisimme vain johtajien työt tekeviä johtajia. Ja tahtoa vaikuttaa yleisten ja yhteisten asioittemme hoitamiseen. Edes äänestämällä. Kumpaakaan ei ole meillä tarjolla.
Share

Kun vanhat merkit paikkansa pitävät

Talouden nousukausi, joka varmasti joskus tulee, vaikka kukaan ei tiedä milloin, on aivan varmasti myös erilainen kuin esimerkiksi 1990-luvun puolenvälin jälkeinen. Mutta minkälainen, sitä ei tiedä kukaan. Ei edes sitä, tuleeko sitä.

Meidän kannaltamme lähtökohdat nyt ovat olennaisesti heikommat kuin viime lamaan jouduttaessa, olivatpa suomalaisten yritysten taseet olleet kuinka hyviä tahansa tähän lamaan mentäessä.

1990-luvun lama

 • Vientikauppamme piiristä rojahti noin 20 - 30 % eli Venäjä.
 • Valtionvelkaa ei lähdössä ollut kuin nimeksi.(alle 10 mrd euroa)
 • Laman alussa tapahtuneet devalvoinnit auttoivat taloutemme kilpailukykyä.
 • Työttömyys muistaakseni tasoa 70.000 – 90.000 henkeä vuonna 1990.
 • Meillä oli hyvässä teknisessä kunnossa olevia toimialoja, erityisesti metsä ja metalli.
 • Meillä oli suomalaisessa omistuksessa suomalaisia yrityksiä, erityisesti valtionyrityksiä.
 • Tuntematon jokeri – Nokia - auttoi kummasti.
Nyt alkava lama
 • Nyt romahti noin 70 - 80 % vientimaistamme, mukaan luettuna Venäjä.
 • Valtionvelkaa lähdössä oli paljon. (vajaat 60 mrd euroa)
 • Devalvaatiomahdollisuutta ei ole.
 • Nuorten työttömyys ja syrjäytyneitten työikäisten määrät ovat nyt aivan eri tasolla. Virallisesti työttömienkin määrä vain käväisi tasolla 200.000.
 • Loputkin osaavista 57+ ihmisistä siirretään putkeen.
 • Ainakaan metsäteollisuus ei meitä ulos lamasta vedä. Tuskinpa ulkomaille tuotantoaan siirtävä metallikaan. Palveluilla emme elä.
 • Emme juurikaan voi enää elää kansallisomaisuuttamme myymällä. Kun ei enää ole juurikaan mitä myydä.
 • Ja onkohan sitten enää jäljellä niitä, jotka työllistävät?
 • Ei ole edes hajua Nokian mittaluokan onnenkantamoisesta. Ja sitä paitsi, harvalle Loton päävoittokaan tulee kaksi kertaa peräjälkeen.
 • Kun viennin veto alkaa, markkinoilla on hyvin, hyvin monia muitakin vientivetoisia maita ja yrityksiä taistelemassa markkinaosuuksista.
Alkaa kuulemma valtion velanoton raja tulla vastaan. Tänä vuonna 20% valtion menoista katetaan lisävelalla. Ja ensi vuonna jo neljännes. 10 miljardia vuodessa kasvatetaan valtion velkaa, niin Katainen keväällä uhkasi. Hänen käsityksensä elvytyksestä on, että julkisia menoja ei leikata. Tämä tarkoittanee, että sen paremmin valtio kuin kunnatkaan eivät joudu vähentämään väkeään. Sinne nuo miljardit valuvat.

Kun vanhat merkit paikkansa pitävät BKT rysähtää ainakin tuon luvatun 6 % tänä vuonna. Siis ainakin. Toivottavasti kasvu seuraavana vuonna olisi edes plussa-merkkinen, mutta kun vanhat merkit paikkansa pitävät, tuskinpa.

Tämäkin tarkoittaa, että työttömyys jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Jo nyt voi luvata, että pahin työttömyysvuosi ei ole ainakaan vielä ensi talvi vaan aikaisintaan talvi 2010 -2011. Siis aikaisintaan. Ja kun vanhat merkit paikkansa pitävät se tietää työttömyyden nousua samoihin sfääreihin kuin 1990-luvun alkuvuosina. Silloin tapissa helmikuussa 1994, laman siis kestettyä vajaat kolme ja puoli vuotta, oli 777.000 ihmistä todellisesti työttömänä.

Edellisen lamamme syvyys ja pituus olivat pitkälti omien poliitikkojemme päätöksenteon seurausta. Kun vanhat merkit paikkansa pitävät, he tekevät sen taas.
Share

Strutsin lailla

Aivan samoilla perusteilla ja aivan yhtä vakuuttavasti kuin vajaa vuosi sitten valtionvarainministeri Jyrki Katainen ilmoitti kansainvälisen finanssikriisin ohittavan maamme, hän nyt vannoo BKTmme rojahtavan tänä vuonna 6 prosenttia edellisvuodesta. Mutta ensi vuonna taloutemme kuulemma jo kasvaa; siis tämän vuoden rojahduksesta yhdellä (1) prosentilla.

Joten eipähän valtionvarainministeriöstäkään ole hunajata tiedossa. Yhden prosentin kasvu BKTn kuuden prosentin rojahduksen jälkeen tietää työttömyyden kasvua. Jos arvata pitäisi lähestytään vuoden kuluttua 15 prosenttia. Virallisten lukujen mukaan. Silloin on 20 prosenttia todellisten lukujen perusteella jo ylitetty.

Inhottavinta asiassa on, että 10 miljardin vuotuinen valtion lisävelkaantuminen aiotaan jälleen käyttää yhteiskuntarauhan ylläpitämiseen. Ei tulevaisuuden rakentamiseen. Ja vain siksi, että oikeistoporvarillinen ideologia ja sosiaalidemokraattinen Sailaksen talouspolitiikka sitä edellyttävät.

Ja se on perintö, jonka selvittämisen jätämme lapsillemme. Ja lastemme lapsille.

Eiköhän paineta päämme erämaan hiekkaan. Strutsin lailla.
Share

Puoluerahoitus on uudistettava

Lauri Tarasti johtaa käsitykseni mukaan komiteaa, jonka tehtävänä on kai tehdä kokonaisehdotus puoluerahoituksen uudistamiseksi. Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, komitean muitten jäsenten enemmistö koostuu puolueitten edustajista. Viimeksi vaalirahoituslakia pika-pikaa Kehittyvien Maakuntien Suomen sotkujen jälkeen muutettaessa tätä perusteltiin puolueitten asiantuntemuksella.

Tuskinpa oik.tiet.lis Juha Turusta (sdp) 44 v. nimitettäisi rikoslakia uudistettavaan komiteaan asiantuntijaksi siksi, että hänellä on ilmeistä kaappausten asiantuntemusta? Samalla perusteella, ei ensimmäisenkään puolueen edustajilla pitäisi olla mitään asiaa ao. komitean jäsenenä. Asiantuntijoita voidaan toki kuulla tarvittaessa. Siitä huolimatta, että Juha Turunen on myös yrittäjä, demari ja juristi se ei mielestäni estä käyttämästä muita viroissa olevia oikeusoppineita komitean jäseninä. Hyviä lähtökohtia olisivat yliopistot ja oikeuslaitos. Korkeimman Oikeuden ja Hallinto-oikeuden presidentit, Helsingin Yliopiston Rehtori jne.

Poliitikkojen lisäksi siellä ei tarvita muitakaan kolmikannan edustajia; ei AY-liikkeen, ei EKn / Suomen Yrittäjien eikö valtionkaan muita edustajia. Sattuneesta syystä. Eiköhän jokaiselle kansalaiselle, kovakalloisimmillekin puolueuskovaisille ala olla päivän selvää, että maamme poliittista päätöksentekoa pyöritetään korrupion voimalla? Korruption voimalla, josta on muodostunut Maan Tapa.

Lähtökohdaksi voi ottaa vaikka omat ehdotukseni, joiden periaatteita noudattamalla poliittinen korruptio maassamme olennaisesti pienenee.

Tulosvastuuta demokratiaan


Laki vaali- ja puoluerahoituksen turvaamiseksi
Share

Sodasta terrorismia ja kaappauksia vastaan

Vielä ketään ei edes ole vangittu Minna Nurmisen kaappauksesta. Mutta ilmeisesti tänään tai huomenna vangitaan. Toivottavasti nyt pidätettynä oleva osoittautuu syylliseksi ja kidnappauksen yksin suorittaneeksi. Silloin hänen mahdollisuutensa uusia tekoaan on ainakin poistettu muutamaksi vuodeksi.

Nyt uutisoidaan ministerien tarkemman vartioinnin vaatimusta. Samoin poikkeuksellisen rikkaitten. Ja näitten sukulaisten. Ja sitten vielä suuryritysten johtajien. Ja näitten sukulaisten. Ja sitten vielä....

Uskon hyvin ymmärtäväni syyn vaatimuksiin. Ja kun kaappausta tulevina viikkoina ja kuukausina käsitellään myös turvallisuusvaatimusten esittäjien piiri kasvaa. Sitä paitsi; onhan 5,3 miljoonaa maailman mittakaavassa aika pieni porukka on?

Jotenkin nousee mieleen 9/11 herättämä Sota Terrorismia Vastaan. Sille tielle kun lähtee, paluu on vähintäänkin hyvin vaikea. Ehkä jopa mahdoton. Mittaluokka-ero näillä tapauksilla on kuin hyttysellä ja risteilyohjuksella. Mutta inhimillinen reaktio paljolti samanlainen.

Kannattaisiko miettiä, ennen kuin taas astuttaisi peruuttamaton askel tuntemattomaan?
Share

Kuin poliisisarjasta konsanaan

Ilmeisesti tuli todistettua, että meidän suomalaisten luottamus Poliisiin ei ole perusteetonta. Että meillä todella on hyvä syy luottaa siihen, että Poliisi osaa ja osaa toimia.

Kun parin viikon aikana tuli kummallisia uutistietoja poliisin ja puolustusvoimiena yllättävästä yhteisharjoituksesta jonka aikana suljettiin osa lounaisen Suomen ilmatilasta ja otettiin samalla yksittäinen lentokenttä kokonaan käyttöön ja seuraavaksi kerrotaan turkulaisen parkkitalon rampilta löydetystä suuresta setelimäärästä ainakaan minä en moista osannut toisiinsa liittää. Varmaan osoituksensa siitä, että en seuraa amerikkalaisia poliisisarjoja? Ja tosikkomaiseksi rajoittuneesta mielikuvituksesta?

Mutta eikö olekin hyvä, että asumme maassa jossa perijättärien kidnappaukset miljoonien lunnasvaatimuksineen eivät ole arkipäivää? Jossa en ainakaan itse muista moista ennen edes tapahtuneen. Edes millään tavalla samaan viittaava oli ns. Mikkelin pankkivankidraama, jonka poliisi mielestäni silloinkin hoiti olosuhteisiin nähden hienosti. Vaikka taisi siitä oikeusjuttu nousta. Toivottavasti sellaiseen ei nyt ilmene tarvetta.

Haluamatta tulee mieleen myös Helsingin huumepoliisin ympärillä jo aikaa pyörinyt julkisuus, jonka käänteistä en ole jaksanut seurata. Itselleni on siitä jäänyt käsitys, että poliisit ovat ehkä katsoneet velvollisuudekseen kulkea lain sallimaa äärilaitaa jopa valehdellen. Kuten kai tässä kidnappauksessakin tehtiin, meidän oloissa massiivisessa mittakaavassa. Ehkä eroa on enemmänkin? En tiedä. Enkä halua uskoa.

Toivottavasti siloteltu käsitykseni Poliisista kestää ainakin kuolemaani asti.

PS.

Uhrille ja omaisille toivon voimaa. Rikolliselle/rikollisille pikaista kiinni jäämistä ja pitkää tuomiota. Poliisille menestystä ja työrauhaa.
Share

Tulevaa hallitusta etsimässä

On asioita, joita tällainen tavallinen tossunkuluttaja ei ymmärrä. Tai ymmärtää ja ”ymmärtää”, totta kai.

Yksi sellainen on nykyinen uuden, tulevan hallituksen toimenpidelistan rakentelu ja toimenpiteiden alkamisen rauhallinen odottelu. Kaikkea karmeaa sen odotetaankin tekevän. Veroastetta kiristetään 5 – 10 %, valtion ja kuntien menoja leikataan 5 – 10 % veroasteen kiristämisen lisäksi.

Hallituspuoluetta edustava eduskunnan puhemies väittää, että jopa valtion tämän vuoden budjetti on tyhjän päällä. Alijäämä lähes 10 %.

Tuotanto taantuu jopa nopeammin kuin edellisessä lamassa 1990-luvun alussa. Samoin vienti. Myös transitovientimme Venäjälle. BKT tippuu huippuvauhtia. Lisäksi perinteistä syömähammasta – metsäteollisuutta - kolottaa niin, että se ei enää näkyvissä olevassa tulevaisuudessa kuntoon tule. Sillä ei eletä. Uutta Nokiaa ei ole edes näköpiirissä, harvoinpa Loton päävoittokaan samalle pelurille kahta kertaa peräkkäin tulee.

Maailmaa koettelee suurin taloudellinen taantuma sitten 2. maailmansodan. Eurooppa, erityisesti Euroopan Unioni vielä odottelee ikiomaa rahoituskriisiään kunhan uusien Itä-Euroopan kansantaloudet alkavat poksahdella. Toivottavasti eivät ala, mutta todennäköiseltä sieltä koko Eurooppaan rantautuva dominoefekti näyttää. Niitten vaikutusta ei vielä ole edes leivottu "tulevan hallituksen" toimenpidelistaan. Ja aivan kuten viime lamassa, ainoa vahvaa kasvua osoittava toimiala on työttömyys.

Tällaisen pienen vientivetoisen maan tulevaisuuskin on siis täysin tyhjän päällä.

Samaan aikaan pääministeripuolue on menettänyt kaiken uskottavuutensa jo moneen kertaan kaikkien muitten, paitsi kiihkeimpien uskovaistensa joukossa. Koko hallitus etenee enää vain torjuntavoitosta torjuntavoittoon. Ottaa lisää lainaa 10 miljardia euroa vuodessa. Ja varautuu ottamaan lisää lainaa vielä pari kolme vuotta. Ja jatkaa saalistustaan. Ja hallinnointiaan. Miksi odottelemme?

Kriisissä odottelu on pahinta. Tekeminen, korjaavat toimenpiteet tai ainakin kriisin oireitten todettuja seurauksia rajoittavat ja ehkäisevät toimenpiteet pitää aloittaa niin aikaisin kuin mahdollista. Korjataan sitten ajan kuluessa lisää, tarvittaessa. Nyt on jo odoteltu ainakin lähes vuosi. Ja kasvatettu lainaa.

Onko meillä kansana ja valtiona todella tähän varaa? Odotella vielä pari vuotta ja yksi kesä ennen kuin aletaan tositoimiin? Kun samaan aikaan tiedossa on vain äärettömän mustaa tulevaisuutta? Joka mustuu hetki hetkeltä? Koska mitään ei tehdä.

Onko todella niin, että puolueitten eli poliittisen eliitin ns. poliittiset realiteetit ohittavat kaiken kansallisen järkevyyden ja kansalaisten edun? Mehän tiedämme jo etukäteen kuka on tämän leikin maksumies. Ja ketkä maksamiseen eivät osallistu.

PS.

Positiivista ajattelua edellä mainitussa kirjoituksessa on havainto, että voimme halutessamme tehdä jotain. Voimme erottaa hallituksen, hajottaa tarvittaessa eduskunnan ja jopa ennenaikaistaa eduskuntavaalit.

Ja ettei tarvitsisi kysyttäessä vastata siihen typerimpään kysymykseen: ”No mutta mikä muuttuisi?” Niin vastaus tässä samalla: ”Uusi hallitus alkaa tehdä edes jotain.”
Share

Mikä täällä haisee?

12.06.2009 - 12:10 | hakki | Työelämä, Talous, Kauppa, Business
Mitä kaikkea löytyy Koti-Idean konkurssin takaa?

Huonekalujen vähittäiskauppaa harjoittavalle Vepsäläinen Oy:lle hallintopalveluja tuottanut Päijät-Hämeen Laskenta Oy on haettu konkurssiin. Yhtiön toiminnan päättyminen ei vaikuta Vepsäläinen Oy:n liiketoimintaan. Jatkossa Vepsäläinen Oy tuottaa ostamansa palvelut itse, ja Päijät-Hämeen Laskennan 14 työntekijää siirtyvät Vepsäläinen Oy:n palvelukseen.

Kummallinen vaivihkainen konkurssi, toiminnan jatkuminen, koko kevään jatkuva esiintyminen otsikoissa, ja nyt tämä. Jokin tässä ei nyt vaan täsmää.
Share

Kaikki halukkaat ylioppilaat heti korkeakouluun

11.06.2009 - 12:07 | hakki | Työelämä, Osaaminen, Oppiminen
Ilmeisesti nyt on taas aika, jolloin moni nuori pyrkii korkeakouluun. Toivottavasti heti päästyään ylioppilaaksi. Ilman sitä paljon puhuttua välivuotta.

Mutta todellisuudessa suomalaiset aloittavat korkeakouluopinnot huomattavan vanhoina verrattuina moniin muihin maihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Belgiassa miltei puolet 19-vuotiaista opiskelee korkeakoulussa. Suomessa samanikäisistä nuorista opintonsa on aloittanut vasta joka viides. 20-vuotiaista suomalaisista vain kolmannes on korkeakoulussa.

Opintojen alun viivästyminen johtuu siitä, että korkeakouluihin on Suomessa hankala päästä sisään. Moni pyrkii opiskelemaan vuoden toisensa perään. Tiedot perustuvat taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n vuosittaiseen koulutusjärjestelmien vertailuun.

Mikä meidän virtuaaliyhteiskunnassamme estää sen, että kaikki ylioppilastutkinnon suorittaneet pääsisivät aloittamaan? Heti yo-tutkinnan suoritettuaan. Ilman erillisiä kokeita, kuulusteluja, preppauskursseja, vuosien työskentelyä hanttihommissa ja toistuvaa yrittämistä? Ilman, että joutuisivat heittämään hukkaan omaa tulevaisuuttaan ja kansantalouden resurrsejaan.

Sisäänpääsyyn esimerkiksi todistusten mukaisesti pisteytettynä ja jatkomahdollisuudet turvaa  ainoastaan edistyminen opinnoissa? Ensimmäinen tulostarkastelu lukukauden tai lukuvuoden päättyessä. Opiskeluoikeus peruutetaan niiltä, jotka eivät ole riittäviä opintonäytteitä osoittaneet. Seuraava tarkastelu seuraavana vuonna jne.

Raakilehan tämä on. Mutta yhtä suuri raakile on ajatus siitä, että nykyinen järjestelmä olisi henkisesti motivoiva, kansantaloudellisesti tarkoituksenmukainen ja laadun tae.
Share

Ne 220.000 euron nettisivut

10.06.2009 - 14:49 | hakki | Työelämä
Olen pettynyt siihen, että kukaan ei näillä KL.fi blogeilla ole vielä repinyt pelihousujaan siitä, että Valtiontalouden tarkastusvirasto arvostelee Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) tietotekniikan hankintoja kovin sanoin. Esikerkiksi sitä, että TEO:n nettisivut maksoivat 220 000 euroa. Aiheen kunnioittamista erityisellä maininnalla perustelen sillä, että se on jälleen yksi osoitus julkishallintomme osaamisen ja vastuun tasosta.

On tietysti mahdollista, että minulla eivät tiedot riitä, mutta eivät nuo sivut niin kovin kaksinaisilta näytä. Siis ainakaan niin hienoilta, että se oikeuttaisi viiden (5) aika hyvin palkatun bittinikkarin kokonaisen vuoden työn yhteenlasketun palkan ja yrityksen kohtuullisen liikevoiton suuruista hintaa.

Ja jälleen varmaan pikkurahastahan tässäkin hölmöilyssä on kyse? Mutta kun aletaan ynnäämään Eduskunnan, puolueitten, Destian, Merenkulkuhallituksen, Sairaanhoitopiirin, Kelan, RAY:n ja kaikkien muidenkin vielä otsikoihin tulemattomat julkisten toimijoiden pitkät piikit, niin päädytään sille tasolle, jota kuvasin artikkelissamme Meidän 15 miljardin puoluetuki ja Heistä laman maksumies.

Jaa, että miksi moisesta riemastua? Siksi, että tapahtuu tässä maassa julkisella puolella ihan mitä tahansa, se ei johda yhtään mihinkään. Koska mikään ei vaan muutu. Kukaan ei kanna vastuuta yhtään mistään.

Vaan miten käy, kun rahat loppuu? Sama meno jatkuu, mutta veroja vähän korotetaan ja lainanottoa lisätään.

PS.

Oikein pelottaa ajatellakin mitä lisäansioita, bonuksia tai optioita Valviran Tulossopimus vuodelle 2009 tulee meille maksamaan.
Share

Moraalia politiikkaan. Politiikasta puuttuu moraali.

Ajattelin tässä vähitellen siirtyä taas viettämään kesää. Nyt kun EU-parlamenttivaalitkin on käyty. Tuskinpa tällä kertaa vaalien jälkeen havaittaisi taas jotain yhtä mielenkiintoista kuin mihin Kehittyvien Maakuntien Suomi antoi aihetta viime kesänä. Ei siksi, etteikö rahoittamista olisi tapahtunut. Sehän on laillista ja kannatettavaakin. Vaan siksi, että luulen MEPPI-ehdokkaiden taatusti olleen varovaisia. Kukin omalla tavallaan. Siitä huolimatta, että uusi vaalirahoituslaki ei vielä näitä vaaleja edes koske.

Äänestysaktiivisuus laski 40,2 prosenttiin. Reilusti yli puolet äänestäjistä ilmaisi EVVK. Valitan. Se ei riitä, jotta demokratia toimisi. Siis toimisi siten, että sitä voisi hyvällä omallatunnolla kutsua ihmisen keksimistä valtiomuodoista vähiten huonoksi. Toivottavasti perinteiset puolueet ottaisivat opikseen.

Temppuja ja julkkiksia lisäämällä ei äänestysaktiivisuus kasva. Nyt olisi taas kerran peiliin katsomisen paikka. Ja se ei tunnetusti ole hauskaa. Mutta lienee kaikille vähänkään politiikka seuraaville selvää mitä tämäkin tapaus ja tulos kertoo. Myös suomalainen demokratia on kriisissä. Ja syyllinen löytyy sieltä peilistä.

Retoriikalla ei silläkään, onneksi kauan aikaan voi ratsastaa. Kysymys onkin, kuinka kauan? Ja milloin on liian myöhäistä? Siis liian myöhäistä korjata rempallaan olevaa demokratiaa. Ja siitä tässä on ollut kysymys jo kauan. Siitä oireena pitäisin Timo Soinin ja Mitro Revon saamia äänimääriä.

Timo Soini on puhtaaksi viljelty, myöhäissyntyinen poliittinen broileri. Veikko Vennamon opissa hioutunut populisti. Persujen noustossa mestarityönsä antanut agitaattori. Riittävän kansanjoukon messiaaksi korottama. Joka saa ihmiset uskomaan, että tulevaisuus on olemassa. Ja, että hän tuo tuon tulevaisuuden heille.

Mitro Repo. Virassa toiminut ortodoksipappi. Niin kaukana sosialistista kuin ajatella saattaa. Mutta pappi. Papilla uskotaan ainakin moraalin olevan kunnossa. Hyväksytään, että ainakaan hän ei moraalittomaan politiikkaan kykene. Hän myös antaa siis uskon tulevaisuudesta. Puhtaan aatteen tulevaisuudesta.

Siinä taitaa olla perinteisten puolueitten suurin ongelma. Niistä on tullut osa hallintoa. Aate, idealismi ovat kadonneet valtapolitiikan tieltä. Puolueen tarpeet ovat ohittaneet kansalaisten tarpeet. Ja äänestäjät, Itsenäisen Suomen historian parhaiten koulutetut äänestäjät, näkevät kyllä mikä heidän osalta muuttuu puolueiden prosenttien muuttuessa. Ei mikään.

Hallinnon hoitamisesta maksamme palkkaa virkamiehille. Poliitikkojen pitäisi johtaa virkamiehiä. Siis johtaa, mutta miten? Poliitikkojen pitäisi valita oikean ja väärän, eli toimia moraalin tasolla. Heidän pitäisi näyttää suuntaa. Ja jättää hallinnon teknokratia byrokraateille. Nyt moraali ja byrokratia sekoittuvat kestämättömään politbyrokratiaan. Josta kansalainen lisäksi on unohdettu. Paitsi juuri ennen vaaleja. Vaalikampanjan ajan.
Share

Hammas hampaasta

Vladimir Putin kävi kylässä. Ei innostunut Anton-pojan Suomeen palauttamisesta. Ei aivan ilmeisesti ollut liikkeellä hyväntahdon lähettilään ominaisuudessa. Ei vaikka Haloska varmaan taas itse tekemäänsä raparperimehua tarjoili. Mutta diplomaattinen hymy ei väistynyt vielä silloin.

Mutta Vanhasen kanssa ei ilmeisesti sanoja säästelty. Oli nimittäin body language kuin suoraan oppikirjasta. Pöydän kummallakin puolilla.

Ihmettelin jo aiemmin miten mahtaa reagoida.  Se tietysti selvää, että tavalla joka ei jätä epäselväksi, että Nasse-setä on hyvin, hyvin vihainen. Ja reaktio tuli välittömästi:

"Venäjä ei myöntänyt purjehtijoille lupaa Suursaaren kiertämiseen." Ensimmäiseen kertaan 19 vuoteen. Sattumaa? Ehkä. Mutta tuskin. Asialle toivoisi Venäjän mediassa näyttävää käsittelyä.

Toivotaan, että se kattaisi Anton pojan palauttamiskustannukset. Sitten jäisi meille enää maksettavaksi Matti Vanhasen miinojen määrän laskenta.
Share

Suomalaista keskustelua

Keskustellaan asioista, joilla ei ole merkitystä. Asioista, joilla on merkitystä ei edes puhuta, keskustelemisesta nyt puhumattakaan.

"Toinen puoli (EU-parlamenttivaalikampanjassa) esillä olleista asioista on sellaisia, jotka ovat lähellä tavallisia kansalaisia, mutta eivät kuulu Euroopan parlamentin toimivaltaan lainkaan. Toinen puoli on parlamentin ja EU:n käytännön asiaa. Talouskriisin ratkaiseminen ei ole noussut esille juuri lainkaan", sanoi Johannes Koroma YLEn haastattelussa tänään.

Sunnuntain jälkeen tämä Sirkus on päättynyt ja Karnevaalit voidaan toivottavasti taas unohtaa. Ehkä sitten palataan arkeen? Antaisivatko vastuulliset poliitikkomme mahdollisuuden edes tähän? Tai siihen, että alettaisi miettiä, miten tästä tämänkertaisesta, tai oikeastaan tästä vasta tuloillaan olevasta kurimuksesta selvitään. Ei. En edes vaadi, että pitäisi mitään tehdä. ;-) Kunhan edes tuumattaisi.

Enkä tässä minäkään ajattele ensisijaisesti Vladimir Putinin ”vahinkoa monille miljoonille ihmisille” – uhkausta.

Ajattelen, miten kestetään tätä hallitusta vielä lähes kaksi vuotta? Miten kestämme hallituksen toimettomuuden seurauksena syntyvän massatyöttömyyden? Miten saamme tällä kertaa turvattua yhteiskuntarauhan? Pystymmekö tällä kertaa edelleenkin saamaan lisää valtionlainaa lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi? Riittääkö 50 miljardia uutta lainaa? Vai tarvitaanko 150? Kuinka he selviävät takaisinmaksusta? Mihin loppuu teollisuutemme alasajo? Ja milloin? Mitäköhän se Vladimir aikoo?

Pehmeäksi laskuksi:

The Seekers, 1968, ”Now the carnival is over” YouTube.
Share

Kyllä maalla on mukavaa

Usko tai älä mutta meille tulee Maaseudun Tulevaisuus. Siis kerran kuussa. Se metsätilojen omistajille suunnattu ilmainen numero. Viimeisin tuli alkuviikosta. Päivämäärä oli 29.5.2009.

On hyvä aina aika ajoin tutustua mitä muut ajattelevat. Mitä he juuri nyt pitävät yhteiskunnan keskeisimpinä asioina. Ja kun tästä nimenomaisesta lehdestä on kyse, miten maaseutu- tai maatalousväestö maassa ajattelee. Tässä etusivun uutisotsikot.

Fisher Boel tyrmää tukialueiden yhdistämisen

Havutukista huutava tarve

Heikko talous vaikeuttaa maaseudun kehittämistä

Keskusta kiertää lakki kourassa

Yritystuet viipyvät edelleen

Metsäoppi ei kiinnosta nuorisoa

Etelän mänty siementää runsaasti
Tuet ja rahat. Sehän meidän kaikkien mielessä on.

Mutta olen ymmärtänyt, että puuta riittää, nyt kun ainakin kemiallisessa metsäteollisuudessa puuta ei enää tarvita edes Venäjältä. Ketä tässä pitäisi oikein uskoa? Vai onko kysymys vain siitä, että hinta ei ole sopiva? Vai selitelläänkö sillä vain oman sahan yt-neuvotteluja? Veronalennuskin, siis se turhaan jopa taannehtivaksi tehty, lienee voimassa ainakin tämän vuoden loppuun. Ellei jopa vielä 2010 loppuun.

Se, että metsäoppi ei kiinnosta ei voine olla järisyttävän suuri uutinen. Pari vuotta metsäteollisuudesta on tullut vain huonoja tai vielä huonompia uutisia. Ja nuoret, joiden sentään toivoo ajattelevan tulevaisuuttaan, ovat vikkeliä oppimaan.

Voisin kertoa lehdelle, että heikko talous vaikeuttaa myös kaupunkien kehittämistä.

Keskusta ei muuten kierräkään lakki kourassa rahaa kerjäämässä. He ovatkin etsimässä kadonneita äänestäjiään. Lakki kourassa?

EU-maatalouskomissaari vakuuttaa, että 141 ja 142 maataloustukia ei yhdistetä. Paitsi jos koko Suomen liittymissopimus neuvotellaan uusiksi. Ja se taas on liian suuri homma. Ei siis etelän tuki jää pysyväksi, vaan jää tilapäiseksi. Loppuakseen. Joskus. Toivottavasti. Sillä sehän tarkoittaa sitä, että saamme käyttää omia kansallisia verovaroja maatalouden tukemiseen.

Yritystukien viipyminen lienee yksi niistä maaseudun iäisyyskysymyksiä. Pahat kielet kylläkin kertovat, että syy ei tässä tapauksessa olisi virkamiehissä vaan hakijoissa. Hakijat kun eivät osaa tai halua antaa alusta lähtien riittävää, oikeaa tietoa. Lomaketekniikkaan ei maaseutuyrittäjälle taida löytyä apuja edes maksamamme maaseutuneuvonnan kautta? Osaamisen puutteesta sielläkin kyse.

Hyvä kun mänty siementää. Kyllä maalla on mukavaa.

PS.

Muista käydä äänestämässä sunnuntain EU-parlamenttivaaleissa. Erityisesti myös sinä, jolla ei ole omaa ehdokasta. Äänestysvilkkauden kasvattaminen parantaa valittavien edustajien legitimiteettiä. Ja maamme imagoa. Tee vaikka niin kuin minä. Äänestyslipussani lukee JOKU MUU. Se on ainoa oikea protestiääni. Lisätietoja Kirkkoveneestä.
Share

Ostaisitko Putinilta käytetyn auto?

”Vladimir Putin vakuuttaa Venäjän toimittavan Suomelle kaiken tarvittavan energian, oli kyse öljystä, kaasusta, sähköstä tai kivihiilestä. Hän sanoi, että Venäjän hallitus on Suomen pyynnöstä myös päättänyt olla nostamatta puutulleja auttaakseen suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä vaikeissa kriisiolosuhteissa. Putinin mielestä kahdenvälinen yhteistyö auttaa molempia maita selviytymään kansainvälisestä talouskriisistä. Hän uskoo, että kriisi auttaa ratkaisemaan myös kuljetuksiin liittyviä ongelmia.”

Näin uutisoi Uusi Suomi Putinin Suomen vierailua ja neuvotteluja Vanhasen kanssa. Uskokoon ken haluaa. Tähän mennessä on mielestäni tullut jo kiistattoman selväksi, että jokaiseen lupaukseen liittyy ehdollisuus; Niin kauan kuin meille sopii. Valitettavasti se tukee käsitystä arvaamattomasta naapurista. Valitettavasti myös siksi, että keskinäinen luottamus, siis kummankin osapuolen luottamus toisen lupauksiin olisi molempien kannalta hyödyllistä. Vaan nyt on tyytyminen siihen, että tunnemme toistemme metkut. Ja ponnistaa siltä pohjalta eteenpäin. Naapureitaan kun voi vaihtaa vain muuttamalla itse.

Vaan minkäs teet?

PS.

Uskaltaisitko?
Share

Karnevaalia ja hypetystä

En pidä Helsingin Sanomien tavasta karnevalisoida EU-parlamenttivaaleja.

Helsingin Sanomien järjestämät eurovaali-iltamat keräsivät tiistai-iltana Vanhan ylioppilastalon juhlasaliin monisatapäisen yleisön ja 20 poliittista puhujaa. Heistä yksi oli ministeri, muut ehdokkaita, jotka pyrkivät EU:n parlamenttiin.

Mutta mielestäni demokraattisiin vaaleihin karnevaali ei vain kuulu. Myönnän, että moni on ja saa ollakin, eri mieltä. Vaaleissa edellytetään käytettävän järkeä, karnevaaleissa järjestä ei ole kuin haittaa. Hypetys lähestyy meilläkin jo amerikkalaisia mittasuhteita. Sen syynä lienee huoli äänestysvilkkaudesta? Tai oikeastaan nukkuvien aina vain kasvavasta puolueesta? Ja kun ei muuta herättämisen tapaa keksitä, hypetetään.

Onhan hypetyksellä varmasti toinenkin tarkoitus. Uskovaisten ja ehkä-uskovaisten uskonvahvistus. Ja laumaan samastuminen. Siinä ei järkevyyttä toivota. Samaistumisen ilolla tai syrjäyttämisen pelolla halutaan vaikuttaa tunteeseen. Ja ihminen on tunne-eläin. Onneksi?

Vaalien merkitys on demokratian toimivuuden kannalta keskeinen. Kyseessä eivät ole samanlaiset ”vaikuta” kehotukset, joita tavataan TV-ohjelmien yhteydessä esittää. Kyseessä ovat reaalimaailman arkipäivän tärkeät asiat. Toimeentulon, terveyden- ja sairaudenhoidon, oppimisen ja esimerkiksi turvallisuuden asiat. Siinä annetaan oma valta toisen käytettäväksi. Avoin asianajovaltakirja. Määräajaksi. Mutta ilman peruuttamisen mahdollisuutta. Se on järjen asia.

Jos todella on niin kuten näyttää, että maamme puolueet eivät juurikaan EU-vaaleihin ykkösketjuaan panosta, en voi muuta olettaa kuin, että he ovat todenneet että sieltä ei suoraan ole tiristettävissä rahaa omaan lompakkoon eikä puolueen kassaan. Eli juuri siksi, minkä vuoksi esimerkiksi minun mielestäni EUiin aikoinaan piti liittyä. Jotta poliittis-taloudellinen korruptio maassa saataisi loppumaan.

Vaan eipä ole loppunut. Mutta tuskinpa se on EU-jäsenyytemme syy. Ennemminkin syy on siinä, että äänestäjät eivät vaivaudu äänestämään myös silloin, kun annetuista vaihtoehdoista ei sitä oikeaa löydy. Ja siksi tärkeämpää kuin hypettää, olisi antaa äänestäjille todellinen syy äänestää.

Ainoa aito protestiääni koko puoluejärjestelmälle on ääni Kirkkoveneelle, Ruksille, Aku Ankalle, Joku Muulle. Se ei ole protestiääni demokratialle, ei edes parlamentaariselle demokratialle vaan sen nykyiselle puolueohjatulle irvikuvalle, politbyrokratialle. Se on protestiääni demokratian, erityisesti parlamentaarisen demokratian palauttamiseksi. Puoluevallan poistamiseksi ja kansanvallan palauttamiseksi.
Share

Nyt et enää saa äänestää

03.06.2009 - 08:50 | hakki | Työelämä, Politiikka, Crises
Eikö tuntunutkin eilen hyvältä, kun ensimmäisen kerran sait luettavaksesi tämän päivän uutisen, eilen. Mitäpä me blogaajat emme tekisi lukijoittemme palvelemiseksi. Joten tässä se on:

Angela Merkel ja Nicolas Sarkozy ovat esittäneet vakavan vetoomuksen. Pitäisi vaivautua EU-parlamentin puolesta. Siis sen puolesta, että EU-valtioiden kansalaiset osallistuisivat parlamentin jäsenien vaaliin.

Aihe on EUn kannalta merkittävä. Jopa erittäin merkittävä EUn uskottavuuden kannalta. Kun äänestysaktiivisuus jää alle 50 %in alkaa valittujenkin edustajien valtuutus edustamaan EU-valtioitten kansalaisia, olla kyseenalainen. Toinen hyvä syy voisi olla huoli siitä, että pieni äänestysprosentti saattaisi nostaa ääriliikkeitten edustuksen suhteettoman suureksi. Organisoituna tai spontaanisti, mutta protestina kumminkin. Ja alamme taas elää sellaisia aikoja, jolloin kyseinen mahdollisuus on otettava vakavasti.

Tällä viikolla et enää voi äänestää. Seuraavan kerran se on mahdollista vasta ensi sunnuntaina 7. kesäkuuta ja silloin vain omalla äänestysalueella.

Väliaikaa voit käyttää hyödyksi esimerkiksi valitsemalla ehdokkaasi.Siinä varmasti auttaisi se, että selvität itsellesi mitä tulosta valinnaltasi odotat, mitä edellytät, vaadit. Itse kävin juuri siksi jättämässä ennakkoäänen. Kirjoitun äänestyslippuun JOKU MUU. Koska haluan äänestää sitä ainoata ehdokasta, joka voi vaikuttaa sekä EU-parlamentissa että Suomessa. Ja lisäksi vielä kaikissa demokraattisissa valtioissa. Äänestin siis Kirkkovenettä, piirtelemättä kuvia.

Muista sinäkin käydä äänestämässä. Äänestä oman vakaumuksesi mukaan. Mutta äänestä.
Share

Kataisen konkurssijulistus

Ei tainneet maailmantalouden myrskyt ohittaa pientä Suomea? Vaikka lupasivat sekä pääministeri että valtionvarainministeri.

”Valtiovarainministeri Jyrki Katainen laskee, että Suomi ei selviä veloistaan, joita se joutuu nyt ottamaan talouskriisin vuoksi, elleivät suomalaiset ole jatkossa töissä huomattavasti pidempään. Katainen arvioi Ylen uutisissa, että valtiontalouden kääntäminen "terveellä tavalla" ylijäämäiseksi merkitsee väistämättä työurien pidennystä. Seuraavien neljän, viiden vuoden aikana Suomen valtion nykyinen, hieman yli 50 miljardin euron velkataakka vähintäänkin kaksinkertaistuu.”

Valtionvelan lisääminen ei ole kovin omaperäinen ratkaisu lamasta selviämiseen. Sen osaa kuka tahansa. Sitä kerran jo kokeilivat samoja puolueita edustavat pääministeri ja valtionvarainministeri vajaat 20 vuotta sitten. Valtionvelan taso lamaan mentäessä oli muistaakseni 12 miljardia markkaa. Nyt noin 10 vuotta laman loppumisesta, eli sen jälkeen kun sitä on jo ehditty lyhentääkin, se on vieläkin noin 50 miljardia euroa.

Silloin, kauan sitten, nykyistä vastaavana ajankohtana, kuviteltiin laman keskiössä olleesta pankkikriisistä selvittävän Suomen pankin edellisvuosien voittovaroilla , 4 miljardilla markalla. Ei edes kuvitelmani siitä, että ns. päättäjiemmekin on täytynyt sentään jotain oppia edellisestä lamasta, saa minua vakuuttuneeksi siitä, että tällä kertaa arvaus osuisi yhtään lähemmäksi. En siis minäkään tässä lähde arvioimaan mihin joudumme.

Rukan laduilta syntyneeksi väitetyt ideat elävät Raimo Sailaksen päässä ilmeisesti tosi tiukassa. Nyt keksijäksi tunnustautuu Katainenkin. Kun ei onnistunut äkkirynnäköllä väkisin, niin sitten väsyttämällä, vähitellen. Vähän niin kuin tyttölasten kanssa kai ennen? Koska tavoite sinänsä on kunnioitettava sopii toivoa, että tavassa toimia sen saavuttamiseksi on edes löytynyt jotain uusia ideoita. Siis muitakin kuin kansakunnan pelottelu konkurssilla.

Työurien pidentämisen ohella hallitus joutunee turvautumaan veronkiristyksiin ja menoleikkauksiin budjetin tasapainottamiseksi, kirjoittaa Yle. Siis nyt on jo havaittu, että veronkevennykset eivät ole tie onneen ja autuuteen. Onneksi olkoon. Ja sitten täytyy taas laatia leikkauslistoja. Siis niitä, joita ei ollut lainkaan tulossa. Onneksi olkoon. Jos tämä ilmoitus ei ole hallituksen asiantuntemattomuuden omaehtoinen konkurssijulistus, niin mikä sitten?

Nyt sitten jäämme odottamaan pesänhoitajan asettamista.

Kannattaisi varmaan miettiä muitakin keinoja tulevasta selviämiseen? Keinot ovat äärimmäisen yksinkertaisia, joskin erittäin tehokkaita. Lyhyellä aikavälillä niitten avulla on löydettävissä säästöjä 7 miljardin euron vuositasolla ja pidemmällä aikavälillä edellisen lisäksi 10 miljardin euron vuositasolla. Yhteensä vuosisäästöiksi tulee 17 miljardia euroa. Se vastaa 5 – 6 vuoden lisäystä kansalaisten keskimääräiseen työaikaan. Lisätietoja vaikkapa artikkeleistani Heistä laman maksumies ja Kuntien palvelut ajetaan alas.

Arvatkaapa miksi minä äänestin EU-parlamenttivaaleissa kirjoittamalla äänestyslippuun JOKU MUU. Halutessasi lisätietoja voit löytää sivupersoonani blogilta Kirkkovene Europarlamenttiin 2009.
Share